Leczenie kanałowe

W naszych gabinetach stomatologicznych w Kielcach dentyści wyspecjalizowani w endodoncji oferują najwyższy standard opieki.

Leczenie kanałowe jest konieczne, gdy “podstawowe” leczenie było zbyt długo odwlekane lub okazało się niewystarczające, by uratować ząb. Prawidłowe endodontyczne przyleczenie zęba i dokładne wypełnienie kanałów przez specjalistę to często ostatnia szansa dla Pacjentów, by uniknąć konieczności usunięcia zęba.

Na czym polega leczenie kanałowe

Byłoby idealnie, gdyby można było swoje naturalne zęby zachować w zdrowiu i dobrej kondycji przez całe życie. Ale co zrobić, gdy ząb zaczyna boleć, natomiast korona ulega złamaniu? Wtedy w większości przypadków może pomóc leczenie kanałowe, które wykonujemy w naszych specjalistycznych gabinetach stomatologicznych w klinice Profident w Kielcach.

Jak wygląda i na czym polega takie leczenie endodontyczne?

Postaramy się odpowiedzieć na kilka nasuwających się pytań dotyczących leczenia kanałowego. Na początek trzeba jednak zrozumieć, jak zbudowany jest nasz ząb oraz dlaczego leczenie może okazać się skomplikowane.

Ząb jest zbudowany z zębiny, szkliwa i cementu korzeniowego. Zębina stanowi rdzeń. W obrębie korony jest ona pokryta szkliwem, a w części korzeniowej cementem. Ząb, który natura stworzyła głównie jako narzędzie do krojenia i rozdrabniania pokarmu, służy także do ochrony nerwów i naczyń krwionośnych, nazywanych miazgą zębową, odpowiedzialną za jego procesy życiowe.

Cel leczenia endodontycznego

Jaki jest cel leczenia endodontycznego i kiedy jest ono konieczne?

W pewnych stanach chorobowych, miazga może ulec procesowi zapalnemu, co może objawiać się silnym bólem. Może także dojść do jej obumarcia, a infekcja może szerzyć się aż do kości wokół zęba-winowajcy. Miazgę tworzą naczynia oraz nerwy. Jest to miękka tkanka, która stanowi wspaniały system odżywiania oraz kontroli nad strukturą zęba.

Bywają jednak sytuacje, gdy dochodzi do jej zakażenia. W jej obręb wnikają drobnoustroje, które tam znajdują doskonałe dla siebie warunki do życia i namnażania się. W efekcie powodują one zapalenie miazgi i jej zniszczenie, a nawet stan ropny wokół korzenia i w jego obrębie. Wszystko to powoduje ostry lub przewlekły ból zęba.

W takich sytuacjach lekarz podejmuje decyzję o leczeniu kanałowym. Celem leczenia jest przede wszystkim usunięcie zbędnej, w tym momencie, dla naszego organizmu, chorej miazgi, a tym samym usunięcie drobnoustrojów z systemu kanałowego, żeby infekcja nie rozprzestrzeniała się dalej. Niestety, nie ma jeszcze metody pozwalającej na stuprocentowe wyeliminowanie tych drobnoustrojów, jednak nowoczesne techniki endodontyczne pozwalają na ich wystarczające usunięcie. Leczenie takie prowadzi się przy znieczuleniu miejscowym i jest ono wówczas całkowicie bezbolesne. Na koniec kanał wypełnia się gutaperką oraz specjalną pastą. Głównie chodzi o to, aby cały system kanałowy zamknąć hermetycznie, zabezpieczyć przed bakteriami.
Jak przebiega leczenie kanałowe

Główne etapy leczenia kanałowego.

Od tego zaczynamy.

Lekarz uzyskuje dostęp do wnętrza zęba. Ostrożnie otwiera wejścia do kanałów. Długość kanałów zostaje ustalona na podstawie zdjęcia rentgenowskiego lub przy pomocy elektronicznego urządzenia do mierzenia długości kanałów. System kanałów korzeniowych opracowuje się specjalnymi narzędziami ze stopów niklowo-tytanowych, tak aby usunąć również zainfekowaną bakteriami z miazgi zębinę z wewnętrznej ścianki kanału. Narzędzia te pozwalają na opracowanie nawet bardzo krętych i wąskich  kanałów. Równocześnie kanał jest płukany różnymi środkami chemicznymi o działaniu przeciwbakteryjnym. Aby do zęba nie przedostawały się bakterie ze śliny, a także, aby środki płuczące nie drażniły jamy ustnej pacjenta, leczony ząb powinien być osłonięty specjalną gumą. Taki zestaw ochronny nazywamy koferdamem.

Wypełnienie.

Na koniec kanał wypełnia się gutaperką oraz specjalną pastą. Głównie chodzi o to, aby cały system kanałowy zamknąć hermetycznie, zabezpieczyć przed bakteriami. Są różne metody wypełnień. Dzięki podgrzaniu gutaperka jest płynna i rozkłada się równomiernie w całym kanale, nawet w kanałach bocznych.

Aby coś zrobić dobrze – trzeba to widzieć.

Aby wykonać tak skomplikowane zabiegi, konieczne jest optyczne powiększenie operowanego pola przy wykorzystaniu lup albo mikroskopu stomatologicznego. Znalezienie mikrostruktur wewnątrz zęba i zachowanie naturalnego przebiegu sytemu kanałów korzeniowych (wyjściowej średnicy niejednokrotnie mniejszej niż 0,06 mm), nie da się wykonać bez co najmniej kilkukrotnego ich powiększenia. Nikt z lekarzy, nawet o sokolim wzroku, nie jest w stanie zajrzeć tam „okiem nie uzbrojonym”. Lekarz ogólnie praktykujący, który nie wykonuje zabiegów z wykorzystaniem mikroskopu, może skorzystać z usług endodontycznych gabinetów specjalistycznych, które przygotują ząb do dalszej odbudowy. Lekarz prowadzący, może wybrać gabinet endodontyczny, do którego skieruje pacjenta, tak aby praktyka oferowała wysoki poziom usług, a równocześnie służyła jak najlepiej pacjentowi. W znalezieniu odpowiednich gabinetów powinna pomóc strona internetowa Polskiego Towarzystwa Endodontycznego: www.endodoncja.pl

Jakie zalety oferuje nowoczesna metoda leczenia?

Leczenie jest szybsze i przyjemniejsze.
Wnętrze zęba jest dokładnie oczyszczone.
Nawet zagięte i trudne do oczyszczenia kanały korzeniowe mogą być tą metodą opracowane. Nie było to możliwe przy zastosowaniu dotychczasowych narzędzi i metod.
Kanały korzeniowe są szczelnie wypełnione, a właściwa odbudowa zapobiega nawrotowi infekcji.
Ząb możemy zachować przez wiele lat.

Jakie są rokowania powodzenia tej metody?

Tak jak przy każdym leczeniu nikt nie może mieć stuprocentowej gwarancji powodzenia. Istnieją jednak duże szanse, że chory ząb, dzięki nowoczesnej metodzie leczenia endodontycznego będzie zdrowy przez wiele lat.

Dlaczego należy leczyć zęby kanałowo
Leczenie kanałowe jest konieczne, gdy „zwykłe” leczenie zachowawcze nie powiodło się lub pacjent zbyt długo zwlekał z wizytą u stomatologa. Komplikacjami wymagającymi ingerencji endodonty są między innymi nieodwracalne zapalenia miazgi, okołowierzchołkowe zapalenia tkanek (zmiany okołowierzchołkowe, ziarniaki, torbiele) czy uszkodzenia miazgi na skutek urazów. W tych sytuacjach wypełnienie systemu korzeniowego zęba pozwala na zachowanie zęba, a jedyną alternatywą jest ekstrakcja. Wielu Pacjentów niestety bagatelizuje problemy i zamiast podjąć leczenie, po prostu usuwa ząb. Tymczasem usunięty ząb to nie tylko kwestia kosmetyczna, ale również inne uciążliwe i niekiedy poważne komplikacje w przyszłości.
Do problemów spowodowanych usunięciem zęba zaliczamy:
  • utrudnienia w przeżuwaniu pokarmów
  • zaburzenia wymowy
  • zaburzenia układu pozostałych zębów w łuku zębowym
  • zanik kości i związana z tym utrata owalu twarzy
Uniknięcie tych komplikacji po ekstrakcji jest możliwe jedynie dzięki zastosowaniu leczenia implantoprotetycznego, które jest bardziej inwazyjne oraz kosztowne. Tymczasem, prawidłowo przeleczony endodontycznie ząb z dokładnie wypełnionymi kanałami daje możliwość zachowania zęba i jego odbudowy w zależności od potrzeb pacjenta. Można odbudować koronę zęba z materiałów kompozytowych lub, jeśli korona jest zniszczona, wykonać wkład koronowo-korzeniowy, a na nim koronę protetyczną.
Nowoczesna endodoncja – nowy wymiar leczenia

Fragment wywiadu udzielonego przez dr Jerzego Zbożenia redakcji magazynu Zdrowie.

Jakie jest miejsce endodoncji, czyli leczenia kanałowego, w nowoczesnej stomatologii?

Obecne wymagania pacjentów są znacznie częściej ukierunkowane na zachowanie zębów aniżeli na ich usuwanie i uzupełnianie protetyczne. Z każdym rokiem endodoncja w naszej praktyce miała więc coraz większe znaczenie. Wymusiło to posiadanie przez lekarzy znacznie szerszej wiedzy i większych umiejętności niż te, które jeszcze kilka lat temu były wystarczające.
Endodoncja stała się w ten sposób dużą częścią naszej codziennej praktyki. Powtórne leczenie kanałów, poszerzanie niedrożnych kanałów, leczenie zgorzeli i powikłanych stanów zapalnych ozębnej na jednej wizycie, opracowywanie wąskich i zakrzywionych kanałów, zamknięcie perforacji, usunięcie złamanego narzędzia, to zabiegi, które wykonujemy rutynowo.

Na czym polega ten przełom w leczeniu?

Badania w dziedzinie endodoncji, które przeprowadzono w ostatnich latach, zmieniły podejście do leczenia. Uważa się, że zmiany chorobowe, które powstały w kości często nie są zainfekowane bakteriami. Zmiany te spowodowane są przez toksyny, które wydzielają bakterie znajdujące się w chorej miazdze wypełniającej kanał zębowy. Idąc więc dalej tym tokiem myślenia, leczenie polegające na usunięciu bakterii z kanału zęba, a następnie jego szczelne wypełnienie na tej samej wizycie jest z wyboru leczeniem pierwszoplanowym. Lekarze zajmujący się leczeniem kanałowym nie poszukują więc coraz silniejszych leków antyseptycznych, lecz idą w kierunku coraz lepszego mechanicznego opracowania i oczyszczania kanałów korzeniowych oraz ich szczelnego wypełnienia.

Na czym polega technika szczelnego wypełnienia kanału?

To szczelne wypełnienie kanału ma na celu zapobieganie przedostawania się bakterii do systemu kanałowego z jamy ustnej oraz zatrzymanie wnikania płynów tkankowych, które mogą stanowić pożywkę dla zalegających w zębie bakterii. Realizacja tego nie jest taka prosta, bowiem potrzebny jest odpowiedni materiał, który wypełni przestrzeń kanału. Najlepszym z wyboru materiałem do wypełnienia kanału jest od prawie stu lat gutaperka. Jest biologicznie obojętna, nierozpuszczalna a uplastyczniona bardzo łatwo adaptuje się do nieregularnej powierzchni kanału. W tej chwili większość nowych metod wypełniania kanału związana jest z nagrzewaniem gutaperki.
W ostatnich latach pojawił się nowy materiał do wypełnienia kanałów korzeniowych będący w całości materiałem syntetycznym o nazwie Resilon, który daje jeszcze większą szczelność wypełnienia. Materiał ten jest również z powodzeniem stosowany przez naszą praktykę.

Jakie najnowsze techniki stosujecie w trakcie leczenia?

Nasza praktyka jest wyposażona w specjalistyczne instrumentarium endodontyczne. Endodonci korzystają z wielu nowych osiągnięć techniki. Stosowanie dużych powiększeń oraz skutecznego oświetlenia uzyskujemy dzięki pracy pod mikroskopem zabiegowym. Dzięki temu można odnaleźć wszystkie kanały zęba, dokładnie je opracować i wypełnić. Diagnostykę ułatwiają lokalizatory wierzchołkowe mierzące opór między tkankami okołowierzchołkowym, a błoną śluzową w obrębie jamy ustnej. Rewolucja w endodoncji rozpoczęła się w momencie wprowadzenia rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych. Umożliwiają one równomierne poszerzenie kanału, zmniejszając wysiłek operatora oraz późniejsze pozabiegowe dolegliwości pacjenta.

Wielu pacjentów zastanawia się, co jest dla nich korzystniejsze: zabieg endodontyczny czy wyrwanie chorego zęba i zastąpienie go implantem. Co by Pan powiedział takiemu pacjentowi?

W endodoncji nie ma tanich, łatwych i szybkich metod. Perfekcyjnie wykonane leczenie kanałowe będzie na pewno mniej kosztowne i obciążające dla pacjenta niż sytuacja, w której na skutek utraty zęba musimy uciekać się do implantologii i protetyki. Warto więc podjąć leczenie kanałowe i jeśli zostanie ono prawidłowo przeprowadzone, to taki ząb może służyć pacjentowi przez całe życie.

Są jednak sytuacje, w których leczenie kanałowe jest niemożliwe.

W takich sytuacjach rozwiązaniem alternatywnym jest zastąpienie uszkodzonego korzenia zęba implantem. W naszej praktyce zajmujemy się leczeniem za pomocą implantów od 10 lat. Dzięki temu nasi pacjenci nie muszą używać ruchomych protez, gdyż korony zębów odbudowane na implantach znakomicie zastępują naturalny ząb. Zabiegi takie wykonywane są w znieczuleniu miejscowym gwarantującym pacjentowi całkowite zniesienie bólu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi